מרגיה הנדסה - פרוייקטים בעבודות מתכת
עברית
English
 
מבין לקוחותינו
מבין לקוחותינו

תחנת הגז תמר אתר נובל אנרג'י

 

 עבור המזמין חברת כור מתכת בע"מ שכלל :

  •  הרכבת קונסטרוקציה משטחי גישה וגשרי צנרת וחשמל.
פרויקט תחנת הגז תמר אתר נובל אנרג'י
פרויקט תחנת הגז תמר אתר נובל אנרג'י
פרויקט תחנת הגז תמר אתר נובל אנרג'י
פרויקט תחנת הגז תמר אתר נובל אנרג'י
פרויקט תחנת הגז תמר אתר נובל אנרג'י
פרויקט תחנת הגז תמר אתר נובל אנרג'י
פרויקט תחנת הגז תמר אתר נובל אנרג'י
פרויקט תחנת הגז תמר אתר נובל אנרג'י
פרויקט תחנת הגז תמר אתר נובל אנרג'י
פרויקט תחנת הגז תמר אתר נובל אנרג'י
פרויקט תחנת הגז תמר אתר נובל אנרג'י
פרויקט תחנת הגז תמר אתר נובל אנרג'י
פרויקט תחנת הגז תמר אתר נובל אנרג'י
פרויקט תחנת הגז תמר אתר נובל אנרג'י
פרויקט תחנת הגז תמר אתר נובל אנרג'י
פרויקט תחנת הגז תמר אתר נובל אנרג'י

מרג'יה הנדסה בע"מ  I  ת.ד.9154 , נצרת . מיקוד 16000 עאוני: 052-3200228  עימאד: 054-4796376 I  טל-פקס: 04-6564216  I  דוא"ל: marjieh.eng@gmail.com